Booming Barneveld

De gemeente Barneveld – bijna op het middelpunt van Nederland – groeit en bloeit. Jaarlijks worden honderden nieuwe woningen gerealiseerd (vooral in Barneveld en Voorthuizen) en ontwikkelen we – voor ons bedrijvige bedrijfsleven – nieuwe bedrijventerreinen. Een gemeente met negen prachtige kernen (van Jeugddorp De Glind in het zuidwesten tot het idyllische Garderen in het noordoosten) met elk hun ‘eigen-aardigheden’. Een gemeente waar je je vleugels kunt uitslaan.

Het aantal inwoners groeit de komende jaren van ruim 58.000 nu naar zo’n 65.000 à 70.000 in 2030. Dat is begrijpelijk want in Barneveld kun je fijn wonen, werken en recreëren. Goed bereikbaar via de snelwegen A1, A30 en A12 of het openbaar vervoer (onze succesvolle Valleilijn rijdt 4x per uur van Barneveld naar Amersfoort-Centraal!).

Barneveld ligt in het hart van de dynamiek van twee regio’s: Regio Foodvalley en Regio Amersfoort. Als poort naar de Randstad, maar omgeven door de natuur, de rust en de ruimte van Gelderse Vallei en het Veluwemassief. Dat is Barneveld. Meer dan kip en ei, trouwens, al zijn we wel Poultry Capital of the World. De pluimveesector stempelt onze economie – niet alleen door onze agrariërs. Ook de  maakindustrie (met verschillende markt- en wereldleiders!) heeft zich, rondom de pluimveesector, krachtig ontwikkeld. Agrofood ten top!

Maar Barneveld is, zoals gezegd, méér dan kip en ei. De economie wordt, naast dienstverlening, ICT en transport & logistiek, ook gevoed door het toerisme en de recreatie. Met jaarlijks meer dan 450.000 overnachtingen op campings, vakantieparken en in hotels, draagt de gemeente Barneveld samen met Visit Veluwe een belangrijk steentje bij aan het streven de Veluwe (weer) op de eerste plek van binnenlandse vakantiebestemmingen te krijgen.

De combinatie van bedrijvigheid, oog voor innovatie én de aanwezige onderwijs- en kennisinstellingen laat nieuwe ideeën en kansen ontstaan. Bijvoorbeeld met het opleidingsprogramma Barneveld Tomorrow, waarbij de aansluiting wordt gezocht tussen bedrijfsleven, onderwijs en jonge, startende  ondernemers met nieuwe, innovatieve, ideeën die – met raad en daad bijgestaan door ervaren ondernemers – als ‘start-up’ aan de slag willen gaan. Of wat te denken van de Barneveld Techniek Opleiding, waardoor we straks over voldoende geschoolde technici voor onze maakindustrie beschikken.

Bereikbaarheid

Een dynamische gemeente in het hart van twee succesvolle regio’s. Dat vraagt ook om een optimale bereikbaarheid. We treffen – samen met de provincie Gelderland, de regio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – voorbereidingen voor de aanpak van de aansluiting van de A1 en de A30. De aansluiting staat in de top 5 van Nederlandse files en er gebeuren té vaak ongelukken. Ook is het belangrijk dat het openbaar vervoer meegroeit met de ontwikkelingen in Barneveld en de regio. In dat verband onderzoeken we – samen met ProRail en de NS – de mogelijkheden om op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn een regiosprinter te laten rijden. In ieder geval komt er – als Knooppunt Hoevelaken op de schop gaat – een tijdelijk station op deze spoorlijn. Dat is goed voor de mobiliteit én om de mogelijkheden van zo’n treinstop op deze belangrijke openbaar vervoerverbinding te verkennen.

Nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd en bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd – met nadrukkelijk oog voor innovatie, klimaat en duurzaamheid. Klaar voor de toekomst.

Barneveld is booming. Ook de komende jaren blijven we groeien. Maar zonder iets fundamenteels uit het oog te verliezen: omzien naar en zorg voor elkaar. Want ook hier geldt dat het in Barneveld om mensen gaat. Dat kleurt onze samenleving.

Sponsoren


Excellent

Premium


Sponsor