Breek de dag… tik een eitje

Wie ‘Barneveld’ zegt, denkt natuurlijk meteen aan ‘kip en ei’. Niet zonder reden, want Barneveld telt ruim 3,5 miljoen stuks pluimvee en heeft – samen met het noordelijk gedeelte van de gemeente Ede, de grootste concentratie pluimvee van Nederland. En dat zorgt vervolgens voor een – met de pluimveesector verbonden – toeleverende industrie met meer dan 2000 arbeidsplaatsen. Wereldwijd actief en zeer innovatief, zoals MOBA en Jansen Poultry Equipment.

Barneveld als internationaal kenniscentrum voor de pluimveehouderij

De ontwikkeling van het Poultry Expertise Centre in Barneveld heeft de pluimveeopleiding (we noemen dat ons praktijkcentrum) een kwaliteitsimpuls gegeven en biedt nu erkende opleidingen op zowel MBO- als HBO-niveau aan. Wageningen University & Research haakt steeds meer aan bij deze ontwikkeling. Het versterkt het imago van Barneveld als hét kenniscentrum voor de pluimveehouderij.

Poultry Innovation Lab

De afgelopen jaren is het lectoraat Gezonde Pluimveehouderij ingesteld, zijn MBO-opleidingen vernieuwd, is een aantal modules in E-learning ontwikkeld en is de bouw van een innovatieve pluimveestal (het Poultry Innovation Lab) gestart. In deze stal heeft een aantal ondernemingen hun meest actuele innovaties geplaatst om die in de praktijk te kunnen testen en demonstreren.

Campus Barneveld

Het kon – vanwege al deze dynamiek – niet uitblijven: een plan voor de ontwikkeling van de Campus Barneveld. Uitbreiding van onderwijsfaciliteiten voor de opvang van het groeiende aantal studenten MBO, HBO en internationaal. Uitbreiding van praktijk- en dierfaciliteiten en de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw voor aan de sector gerelateerde (starters)bedrijven. En studentenhuisvesting om de blijvende belangstelling voor deze opleiding te kunnen accommoderen.

Manifest van Salentijn – Gezonde veehouderij

Regio Foodvalley heeft veel aandacht voor de toekomst van de agrarische sector. Recent werd het Manifest van Salentijn gesloten, waarin we samen met de sector kijken hoe we agrariërs kunnen helpen om de juiste beslissingen te nemen voor hun bedrijf.

Ook hebben we, mét de sector, maatregelen genomen voor een gezonde veehouderij. Daarin werkt de keten samen bij de aanpak van emissie van fijnstof, ammonia en geur. Een praktijkcentrum voor emissiereductie, waarin we proefondervindelijk zoeken naar betaalbare en snelle methodes om de uitstoot van met name fijnstof terug te dringen, start binnenkort met steun van de regiogemeenten.

Geïnspireerd geraakt? Kijk op www.aeres.nl of www.poultryexpertisecentre.com voor meer informatie.

Sponsoren


Excellent

Premium


Sponsor