Seed Valley: Westfriesland voedt de wereld

De meest innovatieve groene vingers vindt u in Nederland. Het grootste deel daarvan vindt u zelfs in Westfriesland. Wij zijn de thuisbasis voor het wereldwijde epicentrum van de plantveredeling. Hier zijn tientallen familiebedrijven en multinationals gevestigd die werken aan nieuwe groente- en bloemenrassen en bijbehorende technische ontwikkelingen. Groente- en bloemenrassen die onder andere een hogere opbrengst geven per vierkante meter met minder gebruik van ruimte, water en energie. En rassen die resistent zijn tegen ziektes, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. De bedrijven werken samen op het gebied van imago, kennis en onderwijs onder de vlag van Seed Valley.

Groene hart voor planten- en zaadtechnologie
Wist u dat meer dan de helft van alle groente in de wereld een oorsprong heeft in Seed Valley? Wat Silicon Valley is voor IT en software, dat is Seed Valley voor de ontwikkeling van planten- en zaadtechnologie. U kunt het ook vergelijken met de bundeling van technische bedrijvigheid rond Eindhoven. Datzelfde gebeurt (voornamelijk) in Westfriesland met zaadtechnologie. In eerste instantie bedoeld om jongeren voor de zaadsector te enthousiasmeren, maar 10 jaar later is het veel meer dan dat. Naast veredelingsbedrijven vindt er ook ondernemers in bijvoorbeeld de technische machinebouwers, specialisten in robotisering en klimaatbeheersing. Seed Valley een factor van betekenis. In de regio, maar ook wereldwijd.  

Zaad vanuit Seed Valley gaat de hele wereld over
In Westfriesland kennen we een hardwerkende mentaliteit. In de actiemodus, met de handen uit de mouwen. Deze mentaliteit brengt ons ver. Onze eigen land- en tuinbouw maakt al jarenlang gebruik van zaden met hoge kwaliteit. Maar vanuit Seed Valley brengen we de kennis en innovaties ook naar klanten over de hele wereld. Daarmee staan wij aan de bron van een bloeiende wereld. En voeden we letterlijk de wereld met gezonde voeding. We dragen bij en werken aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk.