VNG heet u welkom

Structuren zijn nodig, mensen zijn doorslaggevend

Als openbaar bestuurders zijn we veel bezig met structuren en voeren wij vaak discussie over bevoegdheden en samenwerkingsvormen. Dat is nodig, maar écht doorslaggevend is hoe wij vanuit onze persoonlijke overtuigingen en ervaringen invulling geven aan het openbaar bestuur.

Meer dan ooit vragen inwoners om bestuurders die nabij en aanraakbaar zijn. Inwoners worden assertiever en soms ook agressiever. Sociale media als Twitter en Facebook zorgen voor snellere, compactere communicatie, waarin verwijten, complimenten, nuttige informatie en geruchten elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat vraagt om bestuurders die kunnen luisteren en het gesprek aangaan en die uiteenlopende standpunten onder woorden kunnen brengen om vervolgens een perspectief te bieden. Een perspectief gebaseerd op herkenbare, persoonlijke overtuigingen.

De vraag is dan: hoe weet je als bestuurder vast te houden aan je visie en je idealen, zelfs in politiek en maatschappelijk turbulente tijden? Hoe maak jij zelf het verschil?

Dilemma’s verkennen met collega’s

Deze persoonlijke en herkenbare dilemma’s verkennen we op het VNG Jaarcongres 2019 in Barneveld. We doen dat zowel in het plenaire programma als in de middagsessies. We nodigen deelnemers uit hun persoonlijke verhalen te vertellen, te delen. Het VNG Jaarcongres staat daarmee in het teken van ‘kijken in de spiegel’: wie ben ik, wat is mijn rol en waar sta ik als bestuurder in de samenleving en in mijn politieke arena?

Met elkaar staan we stil bij een aantal kernvragen:

  • Waar haal je je inspiratie vandaan?
  • Hoe verbind je collega’s, ambtenaren, inwoners en organisaties?
  • Hoe blijf je overeind onder de druk van uiteenlopende wensen en behoeften?
  • Hoe creëer je publieke meerwaarde voor de hele samenleving?
  • Hoe houd je de balans tussen benaderbaarheid en onafhankelijkheid?
  • Hoe (on)diep moet of mag de kloof zijn tussen inwoner en bestuurder?

Op het VNG Jaarcongres gaan we samen op zoek naar antwoorden tijdens veel verschillende programmaonderdelen. Succes- en faalfactoren worden gedeeld in de wetenschap dat de VNG en de beroepsverenigingen er zijn om lokale bestuurders met raad en daad terzijde te staan.

Jan van Zanen, voorzitter VNG 
Jantine Kriens, algemeen directeur VNG

Sponsoren


Excellent

Premium


Sponsor