VNG heet u welkom

Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil 

Na twee jaar is het eindelijk zover: op 28 en 29 juni 2022 is het VNG Jaarcongres in de regio Westfriesland. We hebben twee roerige jaren achter de rug. De steeds veranderende coronamaatregelen hadden flinke impact op de hele samenleving, en ook op de gemeentelijke organisatie. En nu het einde van de coronamaatregelen in zicht is, staan we voor een nieuwe uitdaging met een grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne. In de tussentijd presenteerde het nieuwe kabinet een coalitieakkoord dat de gemeenten niet de financiële tegemoetkoming en zekerheid geeft waar we wel recht op hebben.  

Velen van u staan aan het begin van een eerste, of nieuwe raadsperiode. Het is belangrijk dat we als gemeenten een eenheid vormen en samen opkomen voor de belangen van onze inwoners. Daarom ben ik blij dat we elkaar na twee jaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. 

Het kortste leven met de grootste zorgen hebben de mensen die het verleden vergeten, het heden laten versloffen en vrezen voor de toekomst. 

Deze uitspraak van de filosoof Seneca herinnert ons eraan dat we onze geschiedenis moeten eren, het heden moeten benutten en kansen moeten zien voor de toekomst. In Westfriesland is Seneca’s uitspraak niet aan dovemans oren gericht. Hier komen verleden, heden en toekomst samen. 

Westfriesland is een gebied waar de geschiedenis voelbaar is. Vanuit hier voeren schepen over de hele wereld en brachten zij de wereld ook mee terug naar huis. Vandaag vinden we in deze regio de marktleiders in zaadveredeling. Dankzij de kennis en ervaring van Westfriese zaadveredelaars hebben boeren in de hele wereld betere oogsten. De ontwikkelingen gaan hier razendsnel. Ondernemers, onderzoekers en de overheid werken in Westfriesland samen in clusters, valley’s, brainports en delta’s.  

Die succesvolle, open mentaliteit is op meer plekken in Nederland te vinden. Onze eeuwenlange kennis op het gebied van watermanagement zetten we in van New Orleans tot Bangladesh. Onze rijke agrarische kennis wordt van Nieuw-Zeeland tot Kenia toegepast in landbouw en veeteelt, met zo hoog mogelijke opbrengsten tegen een zo klein mogelijke ecologische footprint. Onze liberale en humanistische traditie maakt ons land tot een internationaal centrum van vrede en recht. En ook onze kennis van en ervaring met financiële vraagstukken zetten we over de hele wereld in.  

Wat wij beschouwen als typisch Nederlands, is altijd begonnen in steden en dorpen. Gemeenten die lessen trokken uit hun verleden, die van aanpakken weten in het heden en die uitdagingen zien voor de toekomst. Gemeenten die stevig verankerd zijn in de wereld van vandaag en morgen, en die niet bang zijn om die wereld ook naar binnen te halen.  

Het VNG Jaarcongres 2022 heeft dan ook als thema: Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil. Mondiale uitdagingen als de klimaatadaptatie en energietransitie, de groeiende ongelijkheid, digitalisering, het functioneren van de democratie en vele andere belangrijke vraagstukken komen uitgebreid aan bod. 

Elke gemeente, elke regio, kan inspiratie opdoen om tot nieuwe periodes van bloei te komen. In Nederland, en daarbuiten. 

Graag tot ziens in Westfriesland. 

Jan van Zanen 
Voorzitter VNG