VNG heet u welkom

Gemeenten zetten een stap naar voren

Gemeenten hebben een hoofdrol in grote maatschappelijke vraagstukken. In de uitvoering boeken we op veel van deze vraagstukken tastbare resultaten. Maar we kunnen meer. Omdat we zo dicht bij de inwoners staan, hebben we een scherp beeld van hun zorgen, wensen en behoeften. Waarom zouden wij dan ook niet vaker zelf het voortouw nemen? Een stap naar voren zetten? Door bijvoorbeeld thema’s landelijk eerder op de politieke agenda te krijgen en zo sneller tot oplossingen te komen. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar samen: met het rijk, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Want er moet wel wat veranderen. De afgelopen jaren zijn lastige keuzes te vaak doorgeschoven naar een volgend kabinet. Landelijk werd te lang de urgentie niet gevoeld om lastige problemen op te lossen, met diverse crises als gevolg. In de collegeakkoorden is die urgentie wel voelbaar en heerst de wens nu al denkkracht te stoppen in vraagstukken die op de lange termijn gaan spelen. Wélke toekomst willen we nu precies met elkaar, en vooral: hóe komen we daar met elkaar? Hoe kunnen we als gemeenten een stap naar voren zetten op urgente thema’s als kansengelijkheid en bestaanszekerheid, gezond leven en ouder worden, klimaat en energie en de inrichting van ons land?

Op het VNG Jaarcongres 2023 in Groningen bieden we inspirerende ideeën uit de wetenschap en praktijk voor oplossingen voor de grote opgaves waar u voor staat. Ook is er op 13 en 14 juni ruimte om de beste voorbeelden en geleerde lessen uit uw eigen gemeenten met elkaar te delen. Hoe krijg je inwoners mee in grote veranderingen? Hoe geef je als bestuurder het goede voorbeeld? Hoe verbind je generaties met elkaar om samen de toekomst vorm te geven? Hoe kom je uit politieke impasses? Hoe benut je de denk- en doekracht van inwoners, ondernemers en organisaties? Hoe gebruik je de crisis als kans? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in het plenaire programma en ruim vijftig middagsessies.

Groningen is onze gastgemeente. De gemeente organiseert het congres in samenwerking met de provincie Groningen en de Groninger gemeenten. De metropoolregio is koploper in een aantal grote transities en dat wil zij u graag laten zien en ervaren.
Voor mij persoonlijk wordt dit het laatste congres waarop ik uw voorzitter mag zijn. Na acht mooie jaren geef ik het stokje door aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Ik hoop u als voorzitter nog één keer in grote getalen in het mooie Groningen te mogen ontmoeten.


Jan van Zanen
Voorzitter VNG