Welkom in het Groene Hart

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden heten u van harte welkom op dinsdag 25 juni en woensdag 26 juni aanstaande. Wij zijn vereerd dat het VNG Jaarcongres in het Groene Hart plaatsvindt en dat wij straks bijna 3.000 bestuurders uit het hele land mogen ontvangen. Wij hopen met de middagsessies u te informeren, te inspireren en een inkijkje te geven wat het Groene Hart te bieden heeft. 

Rust en vitaliteit
Het Groene Hart van Nederland is het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, vaak geassocieerd met een sfeer van rust en ruimte. Dit staat in contrast met de dynamische drukte in de omliggende metropolen. De regio vormt letterlijk het groene hart van de Randstad. Met een kenmerkend landschap van uitgestrekte weilanden, molens en water.  Maar dit gebied biedt meer dan alleen een uniek landschap. Het Groene Hart is een vitaal gebied met prachtige historische steden en diverse mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Naast de historische steden herbergt de regio tal van dorpen met elk hun eigen identiteit.

Stad en land
Er zijn volop recreatiemogelijkheden, bruisende evenementen en er is hoogwaardig woningaanbod. Bedrijvigheid van - met name kleine en middelgrote – bedrijven richt zich voornamelijk op de commerciële dienstverlening, collectieve dienstverlening en handel. Daarnaast zijn er verschillende grote industriële werkgevers gevestigd. De grootste uitdaging voor ons gebied is het vinden van een goede balans tussen behoud van het unieke landschap en inspelen op de toegenomen vraag naar woningen, ruimte voor bedrijvigheid en infrastructuur. 

Samenwerking
Tegelijkertijd bieden de ruimte, het vele water en de centrale ligging grote kansen wanneer we kijken naar klimaatadaptatie, energietransitie, landbouwtransitie en recreatie. Als NOVEX-gebied werken de gemeenten in het Groene Hart samen met drie provincies, rijk en waterschappen aan deze ruimtelijke opgaven. Dit alles niet ten koste van het landschap, maar met het doel dit juist te versterken. De regionale samenwerking Alphen, Gouda en Woerden zet zich in voor het versterken van de positie van het Groene Hart als onderdeel van de Randstad en het verbeteren van de economische positie van het gebied. Dit doen wij in samenwerking met de Groene Hart-gemeenten, provincie Zuid-Holland, en met maatschappelijke partners, zoals bedrijfsleven en onderwijs.
Voor de toekomst zien wij nog veel meer kansen voor het Groene Hart op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en recreatie. Niet ten koste van het unieke landschap, maar met het doel het juist te versterken. We kijken ernaar uit u kennis te laten maken met alles wat onze regio nu en in de toekomst te bieden heeft en hopen op samenwerkingen.

Tot ziens in het Groene Hart.

Op de foto linksboven ziet u van links naar rechts, burgemeester Victor Molkenboer, gemeente Woerden, burgemeester Liesbeth Spies, gemeente Alphen aan den Rijn, burgemeester Pieter Verhoeve, gemeente Gouda.