Zeven gemeenten, één geluid

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Een oude wijsheid waarvan we tegenwoordig nog steeds leren. Verder komen in de wereld, in Nederland en in de maatschappij lukt alleen als je samen sterk staat. Daarom laten de zeven Westfriese gemeente samen één geluid horen.

De saamhorigheid en de grote ambities kenmerken regio Westfriesland. De samenwerking is al jaren oud. We weten niet beter. Maar nadrukkelijk tekenen om samen de schouders onder de grote ambities te zetten, dat is iets unieks van de afgelopen negen jaar. In 2013 hebben we ’t Pact van Westfriesland getekend. Vijf jaar later is een nieuw pact gesloten; het Pact van Westfriesland 7.1. De zeven Westfriese gemeenten zeggen daarmee zich in te zetten om tot de meest aantrekkelijke regio’s te behoren waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn.

We hebben alles in ons om tot de top tien van meest aantrekkelijke regio’s te behoren: de rijke historie, diversiteit in stad en platteland, een landelijke uitstraling met grote publiekstrekkers, veel monumenten, cultuur en sportvoorzieningen. Westfriesland is goed bereikbaar per auto, spoor, boot en fiets. We zijn innovatief, en niet alleen in pak. Westfriesland heeft een hardwerkende beroepsbevolking en internationale topbedrijven. Daarnaast heeft de regio goede mogelijkheden voor dagrecreatie en is prachtig gelegen aan het water en de West-Friese Omringdijk.

We werken samen aan opgaves en ambities op het gebied van wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd (leisure), ondernemen en economie, zorg en sociaal domein. Als regio zetten we ons in voor:

  • een leefbare, gezonde en vitale regio met een woonaanbod voor iedereen,
  • een gezamenlijke strategie voor de energietransitie en een klimaatadaptieve regio,
  • een sterke regionale economie, agrisector en MKB,
  • een gezonde en inclusieve regio met passend zorgaanbod en woonplek voor iedereen,
  • een aantrekkelijk leisure-aanbod, meer bezoekers en meer bestedingen,
  • een regio waarin het arbeidspotentieel optimaal benut wordt en een betere aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs.