VNG heet u welkom

Kracht van verbeelding

Het VNG Jaarcongres 2024 wordt gehouden in het prachtige Groene Hart van Nederland. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden krijgen we de kans om meer te leren over de lokale aanpak van vraagstukken zoals bodemdaling, energie, woningbouw, de toekomst van de landbouw, gezond leven en bestaanszekerheid voor iedereen.
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een congresthema dat goed aansluit op de uitdagingen en ambities die we als gemeenten gezamenlijk willen aangaan, namelijk de kracht van verbeelding. Verbeeldingskracht is essentieel om de stap naar voren te zetten die we in onze verenigingsstrategie hebben vastgesteld. Het gaat om het stellen van de vragen ‘In wat voor land willen we in de toekomst leven?’ en ‘Wat willen we toekomstige generaties nalaten?’. Met een krachtig toekomstbeeld maken we werkelijk het verschil op de grote transitiethema’s en krijgen we inwoners, partners en belangenorganisaties mee in onze ambities.
 
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan. Achter de bedragen van ‘het ravijn’ schuilt de pijn die onze inwoners gaan voelen wanneer we hier geen gezamenlijke oplossingen voor vinden. Het is daarom van groot belang dat onze bijdrage als gemeenten zichtbaar zijn en we zelfbewustzijn tonen, zodat we een solide bondgenoot zijn voor onze inwoners en het aanstaande kabinet.
 
Dit jaar willen we tijdens het congres de verbeeldingskracht van onze gemeenten benutten om nieuwe mogelijkheden te verkennen, creatieve oplossingen te delen en te werken aan een toekomst die we samen vormgeven. De zin ‘Stel je eens voor...’ gaan we vast veel voorbij horen komen. Ik kijk er naar uit.
 
Sharon Dijksma
Voorzitter VNG